Sagènn

Klantoplossingen

Netwerkevent klantoplossingen

"In juni 2012 heeft BrainstormXL voor Sagènn Re-integratie, Sagènn Educatie en Sagènn Professionals (totaal 150 personen) ons event verzorgd.
Wij vinden het belangrijk dat alle medewerkers van ons bedrijf elkaar minimaal 1 per jaar ontmoeten om ervaringen en kennis uit te wisselen."

Serious Event

"Dit keer heeft BrainstormXL voor ons de invulling van het dagprogramma gemaakt en hebben we ervoor gekozen de combinatie met een aantal van onze klanten te maken, om zo de aansluiting en feeling met de markt te maken en houden. De klanten waren de uitdagers en onze medewerkers waren verantwoordelijk voor de oplossingen."


Serious Impact

"De speelse manier van de opzet, de informele en open sfeer en de pragmatische benadering van BrainstormXL hebben het beste uit onze medewerkers gehaald en daarmee hebben zij zichzelf en onze klanten positief verrast."

Er is in de wandelgangen nog lang over gesproken, een aantal klanten heeft de ideeën van onze teams daadwerkelijk geïmplementeerd en de saamhorigheid onderling in onze bedrijven is verbeterd, en daarmee zijn onze verwachtingen overtroffen."

Mascha Barnedrecht
Directeur Sagènn

Klantoplossingen


Andere klantcases

Of ga terug naar alle klantcases

Goede en toegankelijke zorg

Welke vakkennis is nodig en welke praktische oplossingen zien verpleegkundigen om goede, veilige en toegankelijke zorg te kunnen blijven bieden. Nu en in de toekomst?

Lees meer

Betere campagnecommunicatie

Hoe kan de afdeling communicatie van Stop Aids Now eerder betrokken worden bij campagnes? BrainstormXL ging aan de slag met dit vraagstuk.

Lees meer

Hoe profileer ik mij als MD’er

Hoe meer regie en richting te geven aan je eigen carrière? Deelnemers gingen aan de slag met eigenaarschap over de eigen loopbaan.

Lees meer

Praktijkgericht onderzoek

Onderwijsvernieuwing rondom praktijkgericht onderzoek door afstemming en samenwerking met het bedrijfsleven

Lees meer

Van beleid naar praktijk

In één dag van beleidsnotitie naar een aanzet tot implementatie. Met BrainstormXL gingen de deelnemers 'back to the future' om concrete stappen te zetten richting de toekomst.

Lees meer

24-uurs - Kaders en Kansen

Wat bindt en onderscheidt ons? Voor het Montessori Kenniscentrum organiseerde BrainstormXL een 24-uurs conferentie voor alle directeuren in het basisonderwijs.

Lees meer
Laat je informeren

Je bent geïnspireerd, maar heb je nog geen goed beeld van wat een serious event is en wat het voor jouw organisatie kan bijdragen?
Bel even of stuur even een berichtje.