Defensie

Hoe profileer ik mij als MD’er

Mobiliteit

Voor het Commando Diensten Centrum van Defensie hebben we met BrainstormXL een Management Development dag verzorgt. Thema van deze dag was: Hoe profileer ik mij als MD’er binnen Defensie en Rijksbreed?

Serious Event

Na een inleiding door de ABD (Algemene Bestuursdienst) die een rol speelt in de mobiliteit van MD’ers heeft Richard Engelfriet de Kick-Off verzorgt als motivational speaker en heeft de deelnemers, op zijn eigen wijze, vertelt over Personal Branding. In het middagprogramma zijn de deelnemers zelf aan de slag gegaan met het thema eigenaarschap en meer specifiek met ideeën om meer regie en richting te geven aan de eigen carrière binnen de overheid.

Serious Impact

De deelnemers hebben samen gebrainstormd over hun eigen mobiliteit binnen de overheid en hiervoor een eigen plan van aanpak gepresenteerd.


Andere klantcases

Of ga terug naar alle klantcases

Goede en toegankelijke zorg

Welke vakkennis is nodig en welke praktische oplossingen zien verpleegkundigen om goede, veilige en toegankelijke zorg te kunnen blijven bieden. Nu en in de toekomst?

Lees meer

Betere campagnecommunicatie

Hoe kan de afdeling communicatie van Stop Aids Now eerder betrokken worden bij campagnes? BrainstormXL ging aan de slag met dit vraagstuk.

Lees meer

Hoe profileer ik mij als MD’er

Hoe meer regie en richting te geven aan je eigen carrière? Deelnemers gingen aan de slag met eigenaarschap over de eigen loopbaan.

Lees meer

Praktijkgericht onderzoek

Onderwijsvernieuwing rondom praktijkgericht onderzoek door afstemming en samenwerking met het bedrijfsleven

Lees meer

Van beleid naar praktijk

In één dag van beleidsnotitie naar een aanzet tot implementatie. Met BrainstormXL gingen de deelnemers 'back to the future' om concrete stappen te zetten richting de toekomst.

Lees meer

24-uurs - Kaders en Kansen

Wat bindt en onderscheidt ons? Voor het Montessori Kenniscentrum organiseerde BrainstormXL een 24-uurs conferentie voor alle directeuren in het basisonderwijs.

Lees meer
Laat je informeren

Je bent geïnspireerd, maar heb je nog geen goed beeld van wat een serious event is en wat het voor jouw organisatie kan bijdragen?
Bel even of stuur even een berichtje.