Gemeente Vlaardingen

Teamkwaliteiten en samenwerken

Teameffectiviteit

Jaarlijks organiseert de Gemeente Vlaardingen voor haar projectleiders een dag waarop ruimte is voor reflectie, teamontwikkeling, deskundigheidsbevordering en plezier. Eigenlijk een cadeautje! Alle projectleiders namen deel aan de BrainstormXL met de volgende uitdaging: "Hoe kunnen we de kwaliteiten binnen ons team nog beter tot hun recht laten komen en hoe maken we hier dan optimaal gebruik van?"Serious Event

In groepen is er hard gewerkt en gestreden om het winnende idee. Uiteindelijk is het team dat de kwaliteitskaarten heeft bedacht er met de hoofdprijs van door gegaan.

Serious Impact

"Alle terugkoppeling die ik krijg zijn positief. Een aantal mensen zijn nog steeds chagrijnig dat ze niet gewonnen hebben. Vorige week is de dag ook besproken in de regiegroep projectmatig werken en hebben we besloten om de kwaliteitskaarten ook daadwerkelijk in te voeren."

Peter de Block
Hoofd voorbereiding & realisatie gemeente Vlaardingen

Gemeente Vlaardingen – Teamkwaliteiten en samenwerken


Andere klantcases

Of ga terug naar alle klantcases

Goede en toegankelijke zorg

Welke vakkennis is nodig en welke praktische oplossingen zien verpleegkundigen om goede, veilige en toegankelijke zorg te kunnen blijven bieden. Nu en in de toekomst?

Lees meer

Betere campagnecommunicatie

Hoe kan de afdeling communicatie van Stop Aids Now eerder betrokken worden bij campagnes? BrainstormXL ging aan de slag met dit vraagstuk.

Lees meer

Hoe profileer ik mij als MD’er

Hoe meer regie en richting te geven aan je eigen carrière? Deelnemers gingen aan de slag met eigenaarschap over de eigen loopbaan.

Lees meer

Praktijkgericht onderzoek

Onderwijsvernieuwing rondom praktijkgericht onderzoek door afstemming en samenwerking met het bedrijfsleven

Lees meer

Van beleid naar praktijk

In één dag van beleidsnotitie naar een aanzet tot implementatie. Met BrainstormXL gingen de deelnemers 'back to the future' om concrete stappen te zetten richting de toekomst.

Lees meer

24-uurs - Kaders en Kansen

Wat bindt en onderscheidt ons? Voor het Montessori Kenniscentrum organiseerde BrainstormXL een 24-uurs conferentie voor alle directeuren in het basisonderwijs.

Lees meer
Laat je informeren

Je bent geïnspireerd, maar heb je nog geen goed beeld van wat een serious event is en wat het voor jouw organisatie kan bijdragen?
Bel even of stuur even een berichtje.