Hoogvliet Supermarkten

Meest klantgerichte supermarkt

Gedragsverandering in organisatie

Hoogvliet heeft de ambitie om continu de verwachtingen van haar klanten te overtreffen. In de missie van Hoogvliet is dit als volgt verwoord; "Dat klanten méér dan tevreden moeten zijn".
Om hiertoe een aanzet te geven hebben we 400 leidinggevenden in vier dagen (100 per dag) uitgedaagd op een vijftal thema's rond de visie van om de meest klantgerichte supermarkt van Nederland te worden.

Serious Event

Gedurende deze 4 dagen is de directie en het management in de rol van opdrachtgever gekropen en hebben, rond het centrale thema, vijf uitdagingen geformuleerd. De 100 leidinggevenden zijn die dag verdeeld in 10 adviesbureaus voor één dag en aan de slag gegaan met deze uitdagingen.

Serious Impact

Tijdens deze dagen konden de adviesbureaus sparren met directie en management, hun ideeën toetsen, aanvullende informatie vragen en de adviezen pitchen. Aan het einde van iedere dag is er een winnend idee gekozen door de jury van Hoogvliet, met de concrete toezegging voor implementatie van het idee en betrokkenheid van de leden van het winnende team.

Meest klantgerichte supermarkt van Nederland


Andere klantcases

Of ga terug naar alle klantcases

Goede en toegankelijke zorg

Welke vakkennis is nodig en welke praktische oplossingen zien verpleegkundigen om goede, veilige en toegankelijke zorg te kunnen blijven bieden. Nu en in de toekomst?

Lees meer

Betere campagnecommunicatie

Hoe kan de afdeling communicatie van Stop Aids Now eerder betrokken worden bij campagnes? BrainstormXL ging aan de slag met dit vraagstuk.

Lees meer

Hoe profileer ik mij als MD’er

Hoe meer regie en richting te geven aan je eigen carrière? Deelnemers gingen aan de slag met eigenaarschap over de eigen loopbaan.

Lees meer

Praktijkgericht onderzoek

Onderwijsvernieuwing rondom praktijkgericht onderzoek door afstemming en samenwerking met het bedrijfsleven

Lees meer

Van beleid naar praktijk

In één dag van beleidsnotitie naar een aanzet tot implementatie. Met BrainstormXL gingen de deelnemers 'back to the future' om concrete stappen te zetten richting de toekomst.

Lees meer

24-uurs - Kaders en Kansen

Wat bindt en onderscheidt ons? Voor het Montessori Kenniscentrum organiseerde BrainstormXL een 24-uurs conferentie voor alle directeuren in het basisonderwijs.

Lees meer
Laat je informeren

Je bent geïnspireerd, maar heb je nog geen goed beeld van wat een serious event is en wat het voor jouw organisatie kan bijdragen?
Bel even of stuur even een berichtje.