SKPON

Van beleid naar praktijk

Beleidsimplementatie

Voor de SKPON (De Stichting Katholiek Primair Onderwijs Nieuwegein) hebben we in Fort Vreeswijk een BrainstormXl georganiseerd voor al het onderwijzend personeel van deze stichting (ca. 100 medewerkers). Het thema van deze dag: “Van Beleid naar Praktijk”


Serious Event

Als Kick-Off presenteerde de directeur zijn toekomstvisie. Dit deed hij als Marty Mc Fly uit Back to the Future. Hij kwam op uit een wolk (uit de rookmachine) in een spijkerjasje en jaren 80 zonnebril, begeleid door beeld en muziek uit de film. Vervolgens vertelde hij dat hij naar de toekomst was gereisd en in detail hoe de organisatie er toen voorstond. Alle beleids- en verbeterpunten waren doorgevoerd en er stond een florerende organisatie. Hij had alleen niet kunnen zien hoe we dat voor elkaar hadden gekregen. Daarna daagde hij alle aanwezigen uit om mee te denken over de concrete implementatie van de plannen.

Serious Impact

De BrainstormXL moest eraan bijdragen dat de uitgangspunten van de beleidsnotitie van SPON werden gedeeld, geconcretiseerd en er een aanzet gedaan werd tot implementatie. De deelnemers maakte in een dynamische sfeer kennis met de belangrijkste thema’s, maakte ze ze eigen en verdedigde ze en kwamen met concrete ideeën ter implementatie. De dag eindigde met concrete werkgroepen en werkafspraken om aan de slag te gaan met de ideeën en de implementatie ervan.

Van beleid naar praktijk


Andere klantcases

Of ga terug naar alle klantcases

Goede en toegankelijke zorg

Welke vakkennis is nodig en welke praktische oplossingen zien verpleegkundigen om goede, veilige en toegankelijke zorg te kunnen blijven bieden. Nu en in de toekomst?

Lees meer

Betere campagnecommunicatie

Hoe kan de afdeling communicatie van Stop Aids Now eerder betrokken worden bij campagnes? BrainstormXL ging aan de slag met dit vraagstuk.

Lees meer

Hoe profileer ik mij als MD’er

Hoe meer regie en richting te geven aan je eigen carrière? Deelnemers gingen aan de slag met eigenaarschap over de eigen loopbaan.

Lees meer

Praktijkgericht onderzoek

Onderwijsvernieuwing rondom praktijkgericht onderzoek door afstemming en samenwerking met het bedrijfsleven

Lees meer

Van beleid naar praktijk

In één dag van beleidsnotitie naar een aanzet tot implementatie. Met BrainstormXL gingen de deelnemers 'back to the future' om concrete stappen te zetten richting de toekomst.

Lees meer

24-uurs - Kaders en Kansen

Wat bindt en onderscheidt ons? Voor het Montessori Kenniscentrum organiseerde BrainstormXL een 24-uurs conferentie voor alle directeuren in het basisonderwijs.

Lees meer
Laat je informeren

Je bent geïnspireerd, maar heb je nog geen goed beeld van wat een serious event is en wat het voor jouw organisatie kan bijdragen?
Bel even of stuur even een berichtje.