Universiteit Wageningen

Redeneren van Buiten naar Binnen

Het organisatievraagstuk

De businessunit van de Universiteit Wageningen is al 10 jaar intensief bezig met het cultuurveranderingstraject om van een overheidsorganisatie te transformeren naar een marktgerichte organisatie. Daarbij is in het verleden al aandacht besteed aan acquisitievaardigheden, feedback en samenwerking. Een nieuw jaarthema waar de businessunit aandacht aan wil schenken is "het Redeneren van Buiten naar Binnen" en dus minder te redeneren vanuit het eigen aanbod maar meer vanuit de vraag van de markt. Maar hoe doe je dat?

Serious Event

Om dat te bereiken hebben we voor dit thema een BrainstormXL georganiseerd. Aan de BrainstormXL deden 100 onderzoekers en ondersteuners van de PPO-AGV mee en zij zijn op zoek gegaan naar creatieve oplossingen voor het marktgericht denken en de besteding van de budgetten.

Serious Impact

De dag is afgesloten met onze Improvisatie Musical waarbij op een interactieve manier de dag en gecreëerde oplossingen werden samengevat in sketches en een geïmproviseerde musical. Een energiek evenement rondom een serieus vraagstuk.


Andere klantcases

Of ga terug naar alle klantcases

Betere campagnecommunicatie

Hoe kan de afdeling communicatie van Stop Aids Now eerder betrokken worden bij campagnes? BrainstormXL ging aan de slag met dit vraagstuk.

Lees meer

Hoe profileer ik mij als MD’er

Hoe meer regie en richting te geven aan je eigen carrière? Deelnemers gingen aan de slag met eigenaarschap over de eigen loopbaan.

Lees meer

Praktijkgericht onderzoek

Onderwijsvernieuwing rondom praktijkgericht onderzoek door afstemming en samenwerking met het bedrijfsleven

Lees meer

Van beleid naar praktijk

In één dag van beleidsnotitie naar een aanzet tot implementatie. Met BrainstormXL gingen de deelnemers 'back to the future' om concrete stappen te zetten richting de toekomst.

Lees meer

24-uurs - Kaders en Kansen

Wat bindt en onderscheidt ons? Voor het Montessori Kenniscentrum organiseerde BrainstormXL een 24-uurs conferentie voor alle directeuren in het basisonderwijs.

Lees meer

Meest klantgerichte supermarkt

Hoe kunnen we de verwachtingen van onze klanten blijven overtreffen? In deze super BrainstormXL gingen in vier dagen maar liefst 400 medewerkers met deze uitdaging aan de slag.

Lees meer
Laat je informeren

Je bent geïnspireerd, maar heb je nog geen goed beeld van wat een serious event is en wat het voor jouw organisatie kan bijdragen?
Bel even of stuur even een berichtje.