V&VN

Goede en toegankelijke zorg

V&VN

Ledenparticipatie bij opstellen kennis- en ontwikkelagenda

V&VN is met 105.000 leden de grootste beroepsvereniging van Nederland. De vakkennis en praktische oplossingen van verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig specialisten zijn essentieel om goede, veilige en toegankelijke zorg te kunnen bieden, zowel nu als in de toekomst.

Om deze reden werkt het Kennisinstituut van de V&VN aan een kennis- en ontwikkelagenda voor het volledige verzorgende en verpleegkundige vakgebied. Deze agenda wordt samengesteld op basis van de input van zorgprofessionals, aangezien zij het beste weten wat er speelt in hun eigen vakgebied, of ze nu werken in verpleeghuizen, ziekenhuizen, de wijk, ambulancediensten, de ggz of bij de GGD.

Serious Event

Het bepalen van essentiële kennis voor het vakgebied gebeurt gezamenlijk, zodat wetenschappelijk onderbouwde kennis kan worden ontwikkeld voor de beste patiëntenzorg. Dit zorgt ervoor dat zorgprofessionals altijd snel kunnen terugvallen op inhoudelijke informatie en adviezen, waardoor ze hun beroep optimaal kunnen uitoefenen en plezier in hun werk behouden.

BrainstormXL heeft voor het Kennisinstituut V&VN drie focusgroep-bijeenkomsten georganiseerd als onderdeel van het kwalitatief onderzoek. Deze sessies hebben informatie opgeleverd over de knelpunten die zorgprofessionals ervaren en welke kennis zij missen om patiënten de beste zorg te kunnen bieden

Serious Impact

Op basis van de uitkomsten is het Kennisinstituut V&VN aan de slag om de benodigde kennis verder te ontwikkelen en online beschikbaar te stellen. Dit omvat kwaliteitsproducten zoals richtlijnen, handreikingen, vraag- en antwoordschema’s (beslisbomen), zakkaartjes en e-learnings.


Andere klantcases

Of ga terug naar alle klantcases

Goede en toegankelijke zorg

Welke vakkennis is nodig en welke praktische oplossingen zien verpleegkundigen om goede, veilige en toegankelijke zorg te kunnen blijven bieden. Nu en in de toekomst?

Lees meer

Betere campagnecommunicatie

Hoe kan de afdeling communicatie van Stop Aids Now eerder betrokken worden bij campagnes? BrainstormXL ging aan de slag met dit vraagstuk.

Lees meer

Hoe profileer ik mij als MD’er

Hoe meer regie en richting te geven aan je eigen carrière? Deelnemers gingen aan de slag met eigenaarschap over de eigen loopbaan.

Lees meer

Praktijkgericht onderzoek

Onderwijsvernieuwing rondom praktijkgericht onderzoek door afstemming en samenwerking met het bedrijfsleven

Lees meer

Van beleid naar praktijk

In één dag van beleidsnotitie naar een aanzet tot implementatie. Met BrainstormXL gingen de deelnemers 'back to the future' om concrete stappen te zetten richting de toekomst.

Lees meer

24-uurs - Kaders en Kansen

Wat bindt en onderscheidt ons? Voor het Montessori Kenniscentrum organiseerde BrainstormXL een 24-uurs conferentie voor alle directeuren in het basisonderwijs.

Lees meer
Laat je informeren

Je bent geïnspireerd, maar heb je nog geen goed beeld van wat een serious event is en wat het voor jouw organisatie kan bijdragen?
Bel even of stuur even een berichtje.