Hoe houd ik mijn medewerkers vast?

Over het boeien en binden van je mensen

De toenemende vergrijzing van de beroepsbevolking lijdt tot schaarste op de arbeidsmarkt. In bijna alle sectoren piept en kraakt het. Voor werkgevers is het in toenemende mate lastig om vacatures te vervullen maar ook om de mensen aan boord te houden. In deze krappe arbeidsmarkt zien we dat de mobiliteit van medewerkers enorm is toegenomen (één op de vijf is van baan geswitcht). Er liggen tenslotte veel kansen op de arbeidsmarkt voor degene die een overstap overwegen. Daarom is het nu belangrijk dan ooit om een aantrekkelijke werkgever te zijn voor vaste én nieuwe medewerkers. Hoe kunnen organisaties op een goede manier medewerkers aan zich binden en boeien?

Allereerst is het belangrijk om te beseffen dat iedere medewerker eigen voorkeuren en wensen heeft. Zo heeft de één behoefte aan uitdagingen, de ander wil zich verder ontwikkelen waarbij weer een ander juist baat heeft bij stabiliteit of juist meer invloed. Bij het binden van talent is het essentieel om rekening te houden met de wijze waarop medewerkers zich verbonden voelen met het bedrijf. Het Model of Organizational Commitment van Meyer en Allen (Meyer and Allen, 1997) geeft hier een inkijkje in:

Wist je dat:

 • Affectieve Commitment
  Betreft de emotionele band die een medewerker heeft met een organisatie. Door deze band (soms ook loyaliteit genoemd) wil hij of zij graag bij het bedrijf blijven werken.
 • Normatieve Commitment
  Betreft het gevoel van verplichting dat de medewerker heeft om bij de organisatie te werken. Dit gevoel kan ontstaan doordat de organisatie een leercultuur stimuleert en ruimte biedt voor opleidingsmogelijkheden.
 • Continuance Commitment
  De binding met het bedrijf die ontstaat wanneer de werknemer stilstaat over de gevolgen van het verlaten van de organisatie.Om talent aan de organisatie te binden kunnen werkgevers zich het beste focussen op de emotionele band tussen de medewerker en de organisatie.

Door je medewerkers mede-verantwoordelijk te maken voor deze uitdaging, vergroot je naast creativiteit voor nieuwe oplossingen, ook meteen de betrokkenheid bij die gekozen oplossing. Het is immers een goed idee dat door hen zelf (ook) bedacht is.

We zien dat die betrokkenheid zich vertaalt in draagvlak voor de gewenste verandering en als gevolg hiervan de uitvoering versneld.  

Jouw uitdaging

Heb je een uitdaging op het gebied van boeien en binden of ben je van plan binnenkort een belangrijke wijziging door te voeren? Wat kan je dan van ons verwachten:

 • Wij nemen contact met je op en kijken samen wat BrainstormXL voor je kan betekenen;
 • Wij sturen je een Whitepaper op over de kracht van het betrekken van medewerkers bij veranderingen;
 • Je kunt ook contact met ons opnemen serviceteam: 030-6062711 of gebruik dit formulier;
 • Lees casussen van bedrijven die je al zijn voorgegaan.

Betrekken van medewerkers bij boeien en binden, wij lossen deze samen met je op!


Laat je informeren

Je bent geïnspireerd, maar heb je nog geen goed beeld van wat een serious event is en wat het voor jouw organisatie kan bijdragen?
Bel even of stuur even een berichtje.