• Home
  • Verhalen
  • Hoe invloed en betrokkenheid de motivatie versterken.

Hoe invloed en betrokkenheid de motivatie versterken.

Het belang van medewerkersbetrokkenheid: Hoe invloed en betrokkenheid de motivatie versterken

We beginnen met een open deur: Medewerkersbetrokkenheid is een cruciaal aspect voor het succes van elk bedrijf. Onderzoek toont aan dat gemotiveerde medewerkers productiever zijn, een hogere mate van tevredenheid vertonen en meer betrokken zijn bij de organisatie. Een van de sleutelfactoren die bijdraagt aan het motiveren van medewerkers is het bieden van invloed en betrokkenheid bij het bedrijf.

Invloed: Een gevoel van belangrijkheid

Medewerkers streven ernaar om zich waardevol te voelen binnen hun organisatie. Het gevoel van invloed hebben op beslissingen en de processen versterkt dit gevoel van belangrijkheid. Meerdere onderzoeken toont aan dat medewerkers die zich gehoord voelen, meer gemotiveerd zijn om bij te dragen aan de doelstellingen van het bedrijf. Eén van de meest geciteerde studies op dit gebied is uitgevoerd door Towers Watson, genaamd de “Global Workforce Study” http://tinyurl.com/yvhemkew

Het creëren van een cultuur waarin medewerkers inspraak hebben en hun ideeën worden gewaardeerd, is van vitaal belang. Dit kan worden bereikt door middel van regelmatige teamvergaderingen, feedbacksessies en het opzetten van brainstormsessies waar medewerkers hun suggesties kunnen delen. Door medewerkers actief te betrekken bij het besluitvormingsproces, voelen ze zich gewaardeerd en gemotiveerd om bij te dragen aan het succes van het bedrijf.

Betrokkenheid: Het gevoel van verbondenheid

Betrokkenheid bij het bedrijf gaat verder dan alleen het uitvoeren van taken. Het omvat een gevoel van verbondenheid en betrokkenheid bij de missie, visie en waarden van de organisatie. Medewerkers die zich verbonden voelen met het bedrijf tonen een hoger niveau van inzet en zijn bereid zijn om extra inspanningen en initiatieven te leveren om de doelstellingen te bereiken.

Het stimuleren van betrokkenheid kan worden bereikt door transparante communicatie en een open dialoog tussen management en medewerkers. Het organiseren van evenementen, zoals teambuildingactiviteiten en brainstormsessies, dragen bij aan het versterken van de banden tussen medewerkers en het bedrijf.

Het belang van échte invloed

Hoewel invloed en betrokkenheid belangrijk zijn voor het motiveren van medewerkers, is het essentieel dat de invloed ook echt en oprecht is.

Door medewerkers te betrekken bij organisatievraagstukken maak je ze medeverantwoordelijk voor de oplossing, vergroot je naast creativiteit voor nieuwe oplossingen, ook meteen de betrokkenheid bij die gekozen oplossing. Het is immers een goed idee dat door hen zelf (ook) bedacht is. 

Als de ideeën geconcretiseerd en geïmplementeerd worden is het essentieel dat de medewerkers zien dat er iets met hun input is gedaan. Dan zien we dat betrokkenheid zich vertaalt in draagvlak voor de gewenste verandering en zal, als gevolg hiervan, de uitvoering worden versneld.  

Jouw uitdaging

Heb je een uitdaging op het gebied van Het belang van medewerkersbetrokkenheid: Hoe invloed en betrokkenheid de motivatie versterken of ben je van plan binnenkort een belangrijke wijziging door te voeren? Wat kan je dan van ons verwachten:

  • Wij nemen contact met je op en kijken samen wat BrainstormXL voor je kan betekenen;
  • Wij sturen je een Whitepaper op over de kracht van het betrekken van medewerkers bij veranderingen;
  • Je kunt ook contact met ons opnemen serviceteam: 030-6062711 of gebruik dit formulier;
  • Lees casussen van bedrijven die je al zijn voorgegaan.

Betrekken van medewerkers bij Het belang van medewerkersbetrokkenheid: Hoe invloed en betrokkenheid de motivatie versterken, wij lossen deze samen met je op!


Laat je informeren

Je bent geïnspireerd, maar heb je nog geen goed beeld van wat een serious event is en wat het voor jouw organisatie kan bijdragen?
Bel even of stuur even een berichtje.