Onderwijsvernieuwing een last of een kans?

Onderwijsvernieuwing

Over de succesfactoren bij onderwijsvernieuwing

Nergens klinkt de roep om vernieuwing zo hard als in het onderwijs. Al decennialang hetzelfde liedje. De wereld verandert snel, studenten zijn steeds lastiger te prikkelen, het onderwijs moet op de schop, digitale transformatie, zelfsturing 21e eeuwse vaardigheden, etc, etc. Soms zien we door de bomen het bos niet meer. Zijn al die veranderingen en innovaties wel een verbetering?

Wat we er ook van vinden, als school heb je er nu eenmaal mee te maken en zal je geregeld deze onderwijsvernieuwingen moeten doorvoeren. Met een hoge werkdruk en een krappe bezetting levert dit vaak een grote uitdaging op.

Toch is het Nederlandse onderwijs heel vernieuwingsgezind vergeleken met onze omringende landen. Leraren, schoolleiders en bestuurders denken veel na over wat ze leerlingen en studenten voor de toekomst willen meegeven en hoe ze dat doen. Tegelijkertijd stelt de Inspectie vast dat we niet altijd verantwoord innoveren. Maar de helft van de scholen monitort bijvoorbeeld de leeropbrengsten, maar ook nog eens niet altijd goed of volledig.

Belangrijke succesfactoren bij onderwijsvernieuwing zijn:

  • Een gemeenschappelijke gedeelde visie binnen de school: docenten en managers/bestuurders die er allemaal achterstaan;
  • Het beschikbare budget;
  • Het beschikken over voldoende tijd en mensen om de veranderingen door te voeren;
  • De gekozen methodes (wetenschappelijke onderbouwing);

Door alle medewerkers mede-verantwoordelijk te maken voor deze vernieuwing, vergroot je naast creativiteit voor nieuwe oplossingen, ook meteen de betrokkenheid bij die gekozen oplossing. Het is immers een goed idee dat door hen zelf (ook) bedacht is.We zien dat die betrokkenheid zich vertaalt in draagvlak voor de gewenste verandering en als gevolg hiervan de uitvoering versneld.  

 

 

Jouw uitdaging

Heb je een uitdaging op het gebied van onderwijsvernieuwing innoveren onderwijsinnovatie of ben je van plan binnenkort een belangrijke wijziging door te voeren? Wat kan je dan van ons verwachten:

  • Wij nemen contact met je op en kijken samen wat BrainstormXL voor je kan betekenen;
  • Wij sturen je een Whitepaper op over de kracht van het betrekken van medewerkers bij veranderingen;
  • Je kunt ook contact met ons opnemen serviceteam: 030-6062711 of gebruik dit formulier;
  • Lees casussen van bedrijven die je al zijn voorgegaan.

Betrekken van medewerkers bij onderwijsvernieuwing innoveren onderwijsinnovatie, wij lossen deze samen met je op!


Laat je informeren

Je bent geïnspireerd, maar heb je nog geen goed beeld van wat een serious event is en wat het voor jouw organisatie kan bijdragen?
Bel even of stuur even een berichtje.