We werken hard, maar niet altijd goed samen

Over de eilandjescultuur binnen organisaties

Eilandjescultuur, hebben jullie er last van binnen de organisatie? Werken afdelingen compleet langs elkaar heen en doet iedereen alleen de dingen die in het belang zijn van het eigen eiland? Er zijn verschillende oorzaken aan te wijzen die ervoor zorgen dat er eilandjes ontstaan zoals een snelle groei van de organisatie, een fusie, het werken met resultaatverantwoordelijke eenheden, werkdruk, etc. etc.

De nadelige effecten

De nadelige effecten zijn legio en daarom is het ook zo belangrijk om de samenwerking tussen de afdelingen te optimaliseren:

  • Alleen problemen oplossen van de eigen afdeling, terwijl andere afdelingen hier ook mee te maken krijgen of van kunnen leren;
  • Alleen focus hebben op het eigen vakgebied en geen rekening houden met de gevolgen voor andere afdelingen;
  • Geen- of miscommunicatie tussen afdelingen
  • Gaan voor het eigen afdelingsbelang dan voor het klant- of organisatiebelang;
  • Niet met andere afdelingen samen kunnen of willen werken, concurrerend gedrag;

Problemen niet oplossen maar heen en weer schuiven, het gebrek aan samenwerking en miscommunicatie tussen de afdelingen kan de organisatie duur komen te staan en een flinke kostenpost opleveren. Er worden onnodig veel fouten gemaakt, het levert vertraging op in het productieproces, klanttevredenheid wordt minder en de algehele resultaten lopen terug. Maar dat niet alleen. Het levert ook nog de nodige irritatie op tussen afdelingen en collega’s op wat onderling weer voor conflicten kan zorgen en uiteindelijk de motivatie negatief beïnvloed.

Door de je medewerkers mede-verantwoordelijk te maken voor een betere samenwerking, vergroot je naast creativiteit voor nieuwe oplossingen, ook meteen de betrokkenheid bij die gekozen oplossing. Het is immers een goed idee dat door hen zelf (ook) bedacht is.

We zien dat die betrokkenheid zich vertaalt in draagvlak voor de gewenste verandering en als gevolg hiervan de uitvoering versneld.  

Jouw uitdaging

Heb je een uitdaging op het gebied van samenwerken of ben je van plan binnenkort een belangrijke wijziging door te voeren? Wat kan je dan van ons verwachten:

  • Wij nemen contact met je op en kijken samen wat BrainstormXL voor je kan betekenen;
  • Wij sturen je een Whitepaper op over de kracht van het betrekken van medewerkers bij veranderingen;
  • Je kunt ook contact met ons opnemen serviceteam: 030-6062711 of gebruik dit formulier;
  • Lees casussen van bedrijven die je al zijn voorgegaan.

Betrekken van medewerkers bij samenwerken, wij lossen deze samen met je op!


Laat je informeren

Je bent geïnspireerd, maar heb je nog geen goed beeld van wat een serious event is en wat het voor jouw organisatie kan bijdragen?
Bel even of stuur even een berichtje.