Zorgen over de betaalbaarheid van de zorg

Over de noodzakelijke verandering in de zorg

De Nederlandse stelsel behoort tot de beste ter wereld, stellen de overheidsorganisaties. Veel landen zijn er zelfs jaloers op. Toch is het 5 voor 12, zeggen het Zorginstituut en de NZa. Maar waarom eigenlijk?

De zorguitgaven dreigen te ontsporen en in de komende 20 jaar te verdubbelen naar meer dan 200 miljard euro per jaar. Deze stijging wordt met name veroorzaakt door toenemende vergrijzing en het aantal chronisch zieken. Hierdoor groeit de vraag naar medisch specialistische zorg, geneesmiddelen, verpleging en verzorging. Als er niet wordt ingegrepen, werkt straks een kwart van alle Nederlanders in de zorg (nu is dat 1 op de 6). Dat neemt een ongelofelijke kostenpost met zich mee die we niet meer kunnen dragen.

Er staan heel wat maatregelen en uitdagingen op stapel om deze kostenstijging het hoofd te bieden:

 • Niet noodzakelijke zorg gaat uit het basispakket;
 • De vrijblijvendheid in de zorg moet stoppen;
 • Stoppen met beloning per behandeling maar op uitkomst;
 • Meer inzet op preventie;
 • Meer focus op controle van het zorgaanbod;
 • Resultaten en het meten van kwaliteit van de zorg;
 • Van aanbodgestuurde zorg naar vraaggestuurde zorg;
 • Meer focus op zelfzorg;
 • Meer behandelen in de eerstelijns zorg;

Door de iedereen in de organisatie mede-verantwoordelijk te maken voor deze enorme uitdaging in de zorg, vergroot je naast creativiteit voor nieuwe oplossingen, ook meteen de betrokkenheid bij die gekozen oplossing. Het is immers een goed idee dat door hen zelf (ook) bedacht is.

We zien dat die betrokkenheid zich vertaalt in draagvlak voor de gewenste verandering en als gevolg hiervan de uitvoering versneld.  

Jouw uitdaging

Heb je een uitdaging op het gebied van zorgvernieuwing of ben je van plan binnenkort een belangrijke wijziging door te voeren? Wat kan je dan van ons verwachten:

 • Wij nemen contact met je op en kijken samen wat BrainstormXL voor je kan betekenen;
 • Wij sturen je een Whitepaper op over de kracht van het betrekken van medewerkers bij veranderingen;
 • Je kunt ook contact met ons opnemen serviceteam: 030-6062711 of gebruik dit formulier;
 • Lees casussen van bedrijven die je al zijn voorgegaan.

Betrekken van medewerkers bij zorgvernieuwing, wij lossen deze samen met je op!


Laat je informeren

Je bent geïnspireerd, maar heb je nog geen goed beeld van wat een serious event is en wat het voor jouw organisatie kan bijdragen?
Bel even of stuur even een berichtje.